Karácsonyi pásztori üzenet – 2016

„Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!” (1Thessz 3,16)

32-mennyhez-kozeledesBékesség Istentől! – Így köszönünk mi reformátusok, de vajon csak a szánk mondja, vagy valóban Tőle várjuk a békességet.

Jézus a Békesség Ura és Fejedelme a te életedben? Ez nem azt jelenti, hogy most két napig nem veszekszünk otthon, mert karácsony van, vagy halkabban veszekszünk, mert otthon vannak a szomszédok is, hanem ez azt jelenti: igazán békességünk lesz Istennel. Vagyis komolyan, hittel elfogadtuk az Ő bűnbocsátó kegyelmét. Továbbadtuk ezt másoknak, és szívből megbocsátottunk mindazoknak, akik megbántottak. Akkor ez azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézusért örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van, és akié a Fiú, azé az élet. És komolyan vesszük azt is, hogy akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ha hisszük, hogy Ő a Békesség Fejedelme, akkor tőle fogadunk el mindent: a veszteséget, a próbákat, a megaláztatásokat, és hisszük azt rendületlenül, hogy azoknak, akik Őt szeretik, minden a javukat munkálja — még akkor is, ha valami nagyon nehéz most.

Ő a Békesség Fejedelme, és Ő azt akarja, hogy igazán békességünk legyen Istennel, egymással és önmagunkkal. És amit már itt megérthetünk, azt meg fogja nekünk magyarázni, és amit majd csak odaát értünk meg, azt is elkészíti a benne hívőknek.

Ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet és békés, boldog újévet! Szeretettel várunk mindenkit, alkalmainkra!

Bűnbánati istentiszteletek

csütörtök és péntek, december 22 és 23, 17 órától
Karácsony szenteste december 24-én, szombaton 17 órától a gyermekek bizonyságtételével
Karácsony I. napja

december 25-én, vasárnap

– 11 órától,

légátus Vajas Petra, úrvacsorai közösség

– 17 órától

hálaadó istentisztelet

Karácsony II. napja december 26, hétfő, 11 órától
Óévi istentisztelet december 31, szombat, 17 órától
Újévi istentisztelet, közgyűlés és Petőfi születésnap

január 1, 11 órától

Minden vasárnap 11-től istentisztelet

Rácz Ervin Lajos,

erdődi református lelkész

Kategória: Események | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?