Advent – 2016

advent16

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Egyháztörténeti továbbképzés és Drágffy-bál Erdődön

img_6275Drágffy Gáspár születésének ötszázadik évfordulója alkalmából, Erdődön református templomában, egyháztörténeti tanácskozással emlékeztek meg, nemcsak a reformációt pártoló volt főispánról, hanem a reformációról és az első Kárpát-medencei zsinatról, melyet éppen Erdődön szerveztek meg 1545-ben. Az esemény az ötödik alkalommal megrendezett Drágffy-bállal zárult.

A 16. században Erdődön valószínű lelkészképzés is folyt, szombaton pedig az erdődi református templomban egy kicsit teológiai tanteremmé változott, azon belül “egyháztörténet-laboratóriummá.” Rácz Ervin házigazda lelkész köszöntése után Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette Isten szavát az első hitvallás alapján:Egyszer, amikor magában imádkozott, vele voltak a tanítványok, és megkérdezte őket: Kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. Akkor azt kérdezte tőlük: És ti kinek mondtok engem? Péter pedig így felelt: Az Isten Krisztusának.” (Lk 9,18.20) Péter után sokan mások is megvallották hitüket, így tettek az erdődi atyák is, amikor megfogalmazták tizenkét tételüket.

Az igehirdetést követően a Bízz Band istendicsőítése, Vajas Gréta és Suhart Evelin zongorajátéka, Lukács Gabriella és Waldraf Balázs szavalata tette ünnepélyesebbé az alkalmat.

Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet-tanára a tanácskozás első előadásán az I. erdődi zsinat teológiájáról szólt. Mindenekelőtt tisztázta, hogy a reformáció nem más, mint az Ige hirdetése. A zsinat tizenkét pontja közül kettőt vizsgált meg tüzetesebben az előadó, az ötödiket, mely arról szól, hogy bár a jó cselekedetek nem vezetnek megigazuláshoz, mégis szükségesek, mégpedig három okból: Isten parancs, így az Ő dicsősége is, felebarátaink épüléséért, és saját hitünk bizonyságára. Az előadó a nyolcadik pontra tért még ki, mely a keresztyén szabadság négy fokozatát taglalja.

Thoroczkay Sándor történelemtanár a Drágffyiakról szólt, felvázolva a család történetét. Póti Eduárd a Szatmárnémeti Református Gimnázium történelemtanára reformáció gyermekkoráról beszélt. Stefan Berci baptista pásztor románul tartott rövid előadást méltatva a reformációt, Kereskényi Sándor irodalomtörténész a reformáció magyar kultúrára való hatásáról beszélt, szintén röviden. Az előadók a tanácskozás idejére kinyomtatott füzetben írnak részletesebben a megnevezett témáról.

Az est tovább része Erdőd város rendezvénytermében zajlott, ahol a Kása Melinda és Kása Zsolt által felkészített fiatalok és a Röpike Néptánccsoport lépett fel. Az Amulett Zenekar hozta a formáját, kitűnően szórakoztatott. Elismerés jár a maroknyi erdődi gyülekezetnek a szervezésért és köszönet a Reformáció Emlékbizottságának a támogatásért.

További képek: 

Egyháztörténeti továbbképzés és Drágffy-bál Erdődön

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Erdődön is megtartották a gyermek-bibliahetet

Az Erdődi Református Egyházközség is megtartotta gyermek-bibliahetét.

Szeptember 6. és 11. között minden délután 10-12 gyermek és ifjú tanult Istentől, Istenről. A vasárnapi istentiszteleten a napi Ige alapján foglalta össze a hét mondanivalóit Rácz Ervin lelkipásztor: „Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.” (Ef 5,15-17) A gyermek bibliahét anyaga a következő konkrét üzeneteket tárta a gyermekek és a gyülekezet felé: növekedj a hitben, világíts, légy kitartó, légy Isten eszköze, cselekedj!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Halálig tartó szerelem – Petőfi-Szendrey megemlékezés Erdődön

Az Erdődi Petőfi Kör, Erdőd Város Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 169. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Erdőd Várának udvarán és a vár aljában lévő obeliszknél.

Szeptember 8-án 16 órától kezdődött a megemlékezés. Először Lukács Gyöngyi iskolai aligazgatónő konferálás után Marius Ovidiu Duma, Erdőd város polgármestere köszöntött, majd Varga Sándor, a Harag György Társulat művésze két verset mondott el. Ezt követően a Székely testvérek megzenésített verseket adtak elő, hegedűn és gitáron. Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor a Bibliaolvasó Kalauz szerinti Napi Igével köszöntött: ,,Szenvedjétek el egymást szeretetben! Viseljétek el egymást szeretetben!” (Efézus 4,2) a lelkész nemcsak nosztalgiázott, hanem a Szentírás aktuális üzenetét tolmácsolta a ma elő házastársaknak. A szeretet etet a gyűlölet ölet ma is. A szeretetben sikerült egymást elszenvedni, elviselni egész a halálig. Harsányi László római katolikus esperes-plébános két dologról beszélt, Petőfi kapcsán, ami ma is fontos: szabadság és a szerelem.

Kereskényi Sándor irodalomtörténész előadásában Szendrey Júlia naplójából olvasott fel egy részletet. A romantika összes kellékei felismerhetőek voltak. A Szeptember végén című Petőfi vers végének halállal kapcsolatos gondolatai ebben a naplórészletben is fellelhetőek. Júlia minden tekintetben méltó társa volt Petőfinek, a naplóból kiderül, hogy a gondolkodásuk is hasonló volt. Felician Pop, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója is köszöntött. Az erdődi diákok Cucuiat Attila tanító vezetésével verses műsort adtak elő, majd elénekelték a Szózatot.

A megemlékezés ebben az évben is a Petőfi-Szendrey-obeliszk megkoszorúzásával és ünnepi estebéddel ért véget.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Új kenyér ünnepe

Ujkenyer

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

52. Világíts – Refisek Erdődön

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

A reformáció sasfészkében fejezte be zarándokútját a Refi-karaván

Felemelő esemény részese volt az Erdőd református gyülekezete. Utolsó állomásához érkezett a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjainak imaheti zarándokútja, a reformációs bölcsője volt az utolsó célpontja a remek csapatnak.

Vasárnap délelőtt 11 órától az erdődi református templomban Rácz Ervin házigazda lelkipásztor hirdette Isten szavát: „Mi pedig az imádkozás és az igehirdetés szolgálatát végezzük.” (ApCsel 6,4) Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv az egyháztörténelemmel és velünk, mai keresztyénekkel folytatódik. Ha a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat Isten általunk is tud nagy dolgokat tenni. Már az első keresztyének alapvető megnyilvánulása a diakónia, a szeretetszolgálat volt, jó lenne, ha mi is fel tudnánk ismerni: Isten nem mindent nekünk adott, csak nálunk tette le. Ezt a szolgálatot, az imádság és az igehirdetés gyakorlati megnyilvánulását Isten eszközeként tudjuk a leghitelesebben végezni. – mondta a lelkipásztor.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gyökerében kapcsolódik Erdődhöz, ugyanis Drágffy Gáspár főúrnak és Kopácsi István reformátornak, iskolaalapítónak köszönhetően a Bükk aljai településen még lelkészképzést is tartanak, voltaképpen a környékbeli református oktatás Erdődön kezdődött.

Póti Eduárd a Református Gimnázium történelemtanára tartott előadást az erdődi zsinatokról. Akié a föld, azé a vallás elvén Kraszna– és Közép-Szolnok vármegye főispánja meggyőződésből vette át az új hitet és adta át az alattvalóinak. Az első erdődi zsinatot (1545) ő már nem éli meg, de feleségének Báthori Annának köszönhetően mégis megtartják azt. Kopácsi István akkori erdődi lelkipásztor elnökletével 29 lelkipásztor állapította meg tizenkét pontban a reformált hitet, szentírási alapokra helyezve. A második erdődi zsinat (1555) már inkább egyházszervezeti dolgokkal foglalkozik. Erdőd nemcsak bölcsője, hanem sasfészke is a reformációnak, hiszen a zsinatok után több egyházi vezető is innen indul, – mondta Póti Eduárd, aki nemcsak történelmi előadást, hanem mai üzenetekkel teletűzdelt, mondhatni igehirdetést is tartott a gyülekezetnek.

Ezt követően Mátyás Erika zenetanárnő irányításával értékes, csodálatos, színvonalas, lélekemelő verses-zenés összeállítást adott elő a Refi csapata. Az életillatú előadásra talán a legmegfelelőbb válaszként egy pici gyermeket kereszteltek meg, Sulyok Dávid szülei, keresztszülei és nagyszülei örömében osztozott a gyülekezet.

Egyébként a refis diákok az elmúlt fél évben meglátogatták Szamár megye többi reformációs emlékhelyeit: Szatmárnémeti-Németi, Batiz, Szárazberek, Óvári, Nagykároly. A program annyira vonzó volt, hogy csatlakozott a megnevezettekhez Milota, Pusztadaróc és Sándorhomok is, sőt a Refi Iskola Másként programját is ez a műsor nyitotta. Vasárnap zárult a karaván Erdődön. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottságon keresztül támogatta a programot, melynek hozadéka a lelkiek és szellemiek mellett, a gimnázium zenekabinetjének a felszerelése is.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Rejts most el

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Hús vér templom

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band – Mindig értünk harcolsz

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!