Erdődön is megtartották a gyermek-bibliahetet

Az Erdődi Református Egyházközség is megtartotta gyermek-bibliahetét.

Szeptember 6. és 11. között minden délután 10-12 gyermek és ifjú tanult Istentől, Istenről. A vasárnapi istentiszteleten a napi Ige alapján foglalta össze a hét mondanivalóit Rácz Ervin lelkipásztor: „Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.” (Ef 5,15-17) A gyermek bibliahét anyaga a következő konkrét üzeneteket tárta a gyermekek és a gyülekezet felé: növekedj a hitben, világíts, légy kitartó, légy Isten eszköze, cselekedj!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Halálig tartó szerelem – Petőfi-Szendrey megemlékezés Erdődön

Az Erdődi Petőfi Kör, Erdőd Város Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 169. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Erdőd Várának udvarán és a vár aljában lévő obeliszknél.

Szeptember 8-án 16 órától kezdődött a megemlékezés. Először Lukács Gyöngyi iskolai aligazgatónő konferálás után Marius Ovidiu Duma, Erdőd város polgármestere köszöntött, majd Varga Sándor, a Harag György Társulat művésze két verset mondott el. Ezt követően a Székely testvérek megzenésített verseket adtak elő, hegedűn és gitáron. Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor a Bibliaolvasó Kalauz szerinti Napi Igével köszöntött: ,,Szenvedjétek el egymást szeretetben! Viseljétek el egymást szeretetben!” (Efézus 4,2) a lelkész nemcsak nosztalgiázott, hanem a Szentírás aktuális üzenetét tolmácsolta a ma elő házastársaknak. A szeretet etet a gyűlölet ölet ma is. A szeretetben sikerült egymást elszenvedni, elviselni egész a halálig. Harsányi László római katolikus esperes-plébános két dologról beszélt, Petőfi kapcsán, ami ma is fontos: szabadság és a szerelem.

Kereskényi Sándor irodalomtörténész előadásában Szendrey Júlia naplójából olvasott fel egy részletet. A romantika összes kellékei felismerhetőek voltak. A Szeptember végén című Petőfi vers végének halállal kapcsolatos gondolatai ebben a naplórészletben is fellelhetőek. Júlia minden tekintetben méltó társa volt Petőfinek, a naplóból kiderül, hogy a gondolkodásuk is hasonló volt. Felician Pop, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója is köszöntött. Az erdődi diákok Cucuiat Attila tanító vezetésével verses műsort adtak elő, majd elénekelték a Szózatot.

A megemlékezés ebben az évben is a Petőfi-Szendrey-obeliszk megkoszorúzásával és ünnepi estebéddel ért véget.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Új kenyér ünnepe

Ujkenyer

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

52. Világíts – Refisek Erdődön

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

A reformáció sasfészkében fejezte be zarándokútját a Refi-karaván

Felemelő esemény részese volt az Erdőd református gyülekezete. Utolsó állomásához érkezett a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjainak imaheti zarándokútja, a reformációs bölcsője volt az utolsó célpontja a remek csapatnak.

Vasárnap délelőtt 11 órától az erdődi református templomban Rácz Ervin házigazda lelkipásztor hirdette Isten szavát: „Mi pedig az imádkozás és az igehirdetés szolgálatát végezzük.” (ApCsel 6,4) Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv az egyháztörténelemmel és velünk, mai keresztyénekkel folytatódik. Ha a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat Isten általunk is tud nagy dolgokat tenni. Már az első keresztyének alapvető megnyilvánulása a diakónia, a szeretetszolgálat volt, jó lenne, ha mi is fel tudnánk ismerni: Isten nem mindent nekünk adott, csak nálunk tette le. Ezt a szolgálatot, az imádság és az igehirdetés gyakorlati megnyilvánulását Isten eszközeként tudjuk a leghitelesebben végezni. – mondta a lelkipásztor.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gyökerében kapcsolódik Erdődhöz, ugyanis Drágffy Gáspár főúrnak és Kopácsi István reformátornak, iskolaalapítónak köszönhetően a Bükk aljai településen még lelkészképzést is tartanak, voltaképpen a környékbeli református oktatás Erdődön kezdődött.

Póti Eduárd a Református Gimnázium történelemtanára tartott előadást az erdődi zsinatokról. Akié a föld, azé a vallás elvén Kraszna– és Közép-Szolnok vármegye főispánja meggyőződésből vette át az új hitet és adta át az alattvalóinak. Az első erdődi zsinatot (1545) ő már nem éli meg, de feleségének Báthori Annának köszönhetően mégis megtartják azt. Kopácsi István akkori erdődi lelkipásztor elnökletével 29 lelkipásztor állapította meg tizenkét pontban a reformált hitet, szentírási alapokra helyezve. A második erdődi zsinat (1555) már inkább egyházszervezeti dolgokkal foglalkozik. Erdőd nemcsak bölcsője, hanem sasfészke is a reformációnak, hiszen a zsinatok után több egyházi vezető is innen indul, – mondta Póti Eduárd, aki nemcsak történelmi előadást, hanem mai üzenetekkel teletűzdelt, mondhatni igehirdetést is tartott a gyülekezetnek.

Ezt követően Mátyás Erika zenetanárnő irányításával értékes, csodálatos, színvonalas, lélekemelő verses-zenés összeállítást adott elő a Refi csapata. Az életillatú előadásra talán a legmegfelelőbb válaszként egy pici gyermeket kereszteltek meg, Sulyok Dávid szülei, keresztszülei és nagyszülei örömében osztozott a gyülekezet.

Egyébként a refis diákok az elmúlt fél évben meglátogatták Szamár megye többi reformációs emlékhelyeit: Szatmárnémeti-Németi, Batiz, Szárazberek, Óvári, Nagykároly. A program annyira vonzó volt, hogy csatlakozott a megnevezettekhez Milota, Pusztadaróc és Sándorhomok is, sőt a Refi Iskola Másként programját is ez a műsor nyitotta. Vasárnap zárult a karaván Erdődön. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottságon keresztül támogatta a programot, melynek hozadéka a lelkiek és szellemiek mellett, a gimnázium zenekabinetjének a felszerelése is.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Rejts most el

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Hús vér templom

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band – Mindig értünk harcolsz

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Kopácsi-vetélkedő az MTVA-n (Élő egyház)

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Rózsaszínbibliások konfirmálása Erdődön

Három lány konfirmált vasárnap az Erdődi Református Egyházközség templomában, egy közülük keresztség sákramentumában is részesedett. A növendékek bátran tettek bizonyságot és tettek fogadalmat Krisztus mellett.

Délelőtt 11 órától a kicsiny református gyülekezetben öt év szünet után tartottak ismét konfirmációt. Mindenek előtt azonban keresztelésre került sor. A konfirmandusok közül az egyik leánykát, jobb később mint soha, ezen alkalommal keresztelte meg az erdődi lelkész. Azért fontos ez, mert Luther Mártonnal együtt minden megpróbáltatás és kísértés közepette már elmondhatja ő is: „meg vagyok keresztelve!”, az én életem Krisztusban elrejtett élet, Ő az én védelmem.

A rendhagyó esemény után Rácz Ervin erdődi lelkipásztor az elveszett pénzérme példázata alapján hirdette Isten szavát: „Ha valamelyik asszonynak tíz drahmája van, és egy drahmát elveszít, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja a barátnőit és a szomszédait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, melyet elveszítettem! Mondom nektek, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésé.” (Lukács 15, 8-10) A konfirmandusok a két év felkészítő alatt megismerhették Istent, de még távol vannak attól, hogy Őt tökéletesen ismerjék. Az emberek sokszor torzképet alkotnak Istenről, jó lenne a lelki szemüvegünket átmosni, megtöröltetni Isten Igéje által. Hat nagyon fontos dolgot üzent a fiataloknak Isten. Először is azt, hogy ők Isten egyedi, drága kincsei, eredeti emberek. Másodszor tudni kell azt, hogy Isten nélkül elveszett kincsek vagyunk. Engedjük magunkat megtalálni? A példázat azt is üzeni, hogy ha távol vagyunk tőle, hiányzunk az Istennek, nem vagyunk számára semlegesek. Azt a megrendítő képet is észrevehetjük, a felolvasott Ige társpéldázatából, a tékozló fiú történetéből, hogy fut az Isten az ember után. Isten „guberál”, a szemétből is képes bennünket kiemelni, mert nem ott a helyünk, és ha megtalál, nagyon tud örülni nekünk, mert Ő egy boldog Isten, aki a mosolygást föltalálta, s örül, ha valakinek fülig ér a szája. A lelkipásztor a következő mondatot parafrazálta a leányok lelki batyujába: ti vagytok az Isten szerelmes gyermekei, akiben Ő gyönyörködik!

Ezt követően a kikérdezés percei jöttek. A lányok az ún. kiskátéból, a Heidelbergi Kátéból kaptak kérdéseket, majd énekekkel tettek bizonyságot hitükről. A végén a bibliai idézeteket is bátran, tudatosan mondták el.

Szakács Imre a gyülekezet főgondnoka is szólt az ifjakhoz, bátorítva őket, hogy most már felnőttként részesedhetnek a másik sákramentumban, az úrvacsorában is. Ugyanakkor felszólította őket, bárhova is viszi őket a sors, ne felejtsék el, hogy magyar reformátusok. Miután fogadalmat tettek, Isten előtt, térdet hajtva kapták meg az áldást, a lelkész kézrátételén keresztül.

Így telt a rózsaszínbibliások konfirmálása Erdődön, név szerint Bálint Stefánia Sára, Petrán Klaudia és Vass Réka tett fogadalmat. S, hogy miért rózsaszínbibliások ők? Lassan fél éve annak, hogy a lelkipásztoruk, úgy gondolta, mivel ők lányok, olyan Bibliát kell, kapjanak, amiből érzik, hogy az valóban az övék. Azóta olyan Szentírásuk van, ami használódik, minden istentiszteleten ők olvassák a hosszabb bibliai szakaszt, s otthon is lapozzák, mert úgy érzik, az az övék! Mert jobb egy rózsaszínű biblia a kézben, mint egy fekete a polcon porosodva.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!