Új kenyér ünnepe

Ujkenyer

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Rejts most el

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band: Hús vér templom

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bízz Band – Mindig értünk harcolsz

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Kopácsi-vetélkedő az MTVA-n (Élő egyház)

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

51. Világíts – V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

A régiek elmúltak – Kopácsi-vetélkedő a magyar reformáció bölcsőjében

Öt egyházmegye tizennégy csapata vett részt az V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőn, amit ez alkalommal a Reformáció Emlékéve keretén belül szerveztek meg. Az ifjúsági találkozóra más gyülekezetből is csatlakoztak. A régiekről tanultak, történelemből írtak és remélhetőleg a történelmet írják mindazok, akik részt vettek.

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a gazdag programmal tarkított ifjúsági nap. Kánya Zsolt Attila a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa nyitotta meg az alkalmat áhítatával, melyben Gedeonról szólt, aki kilépett a csűrből, a közönyből, a félelemből és hitte, hogy Istennel együtt győzni fog. Kovács Sándor esperes is köszöntötte az ifjakat, bátorítva őket, hiszen már azzal nyertek, hogy jelentkeztek a vetélkedőre.

A versenyzők ezután megkapták az ötven kérdést tartalmazó feladatlapokat, amit Fórizs Enikő magyartanárnő állított össze. Tizennégy négy tagú csapat Arad megyétől Szatmárig, öt egyházmegyéből mérte össze erejét egyháztörténetből. Az aradi egyházmegyéből Kispereg, Pécska és Szentleányfalva, a bihari egyházmegyéből Nagyvárad-Velence és Jákóhodos, az érmellékiből Jankafalva és Nagykágya, a szilágysomlyóiból Szilágyborzás és Kraszna, a szatmáriból pedig Pusztadaróc (2 csapattal), Mikola, Szárazberek és a házigazda Erdőd. A csapatversenyen kívül egy egyéni feladatot is kaptak, melyben megadott címek alapján esszét/ fogalmazást/ jegyzetet írhattak. Egyébként idén is, a fontosabb évfordulókhoz kötötték a tananyagot a szervezők. 450 éve íródott a Második Helvét Hitvallás, a Református Egyház egyik alapirata. Viszonylag kerek évfordulója van idén a Szatmárnémeti Nemzeti Zsinatnak, 370 éve történt. Kerek fél évezrede született Drágffy Gáspár, a reformációt az első között befogadó főúr, ezért a Drágffy-családdal is megismerkedhetnek azok, aki felkészültek a vetélkedőre.

A megszépült erdődi református templomban ifjúsági istentisztelettel folytatták az együttlétet, melyben Kurta Szabolcs érendrédi lelkipásztor hirdetett Igét. A prédikátor két egyháztörténeti szempontból is kötődik az erdődi református gyülekezethez. Egyrészt volt dobrai lelkészként tevékenyen részvett a gyülekezeti szövetség (Erdőd-Dobra-Magyargéres-Szatmárhegy-Kismajtény) létrehozásában, másrészt érendrédi lelkipásztorként utóda annak a prédikátornak, aki a gyülekezet elüldözése miatt kényszerült elmenni Érendrédre 1769-ben. Az ifjúsági nap igei mottója alapján szolgált: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett minden.” (2Kor 5,17) Az igehirdető az állandóan változó világban a soha el nem múló dolgokra hívta fel a figyelmet: Isten élő szavára a Tőle kapott bölcsességre. Ez az ami Kopácsiék és Petőfiék idejében is megtartó erő volt, de jelentkezhetett minden kor fiataljainak szívében. Ha valaki saját magáról mondja, hogy bölcs, az hazudik, akiről mások mondják, arról valószínű, elhihetjük. – mondta a predikátor.  Ősz Sándor Előd kolozsvári egyháztörténész Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítótól és az egyháztörténeti kutatás fortélyairól tartott lendületes és érdekfeszítő előadást. A Bízz Band és az Erdődi Dicsőítő Csapat hangulatos koncertje mutatta meg, hogy lehet az Isten felszabadulva és örömmel dicsérni.

Ezután került sor az eredményhirdetésre. Az első díj Érmellékre a jankafavaikhoz került, akik a lehetséges 100 pontból 97-et értek el. Második lett a mikolai csapat Szatmárból (95), a harmadik pedig a szilágysági Kraszna (90,5). Az esszéíró egyéni díjat Magyar István nyerte Mikolából, második a nagykágyai Horvát Irénke, harmadik pedig Komori Viktória Szentleányfalváról. Mindkét kategóriában a győztesek Buzogány Dezső teológiai professzor díját is átvehették a rengeteg más jutalom mellett.

Az eredményhirdetést követően Titoktalanított világ címmel színvonalas, tanulságos, épületes, üzenet teljes, humorral tarkított előadást tartott a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség ifjúsági színjátszó csapata. Kása Melinda és Kása Zsolt néptánc-tanítással vezette le az együttlétet.

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottság által támogatta. A projekt címe: Erdőd, a magyar reformáció bölcsője. A bölcső előremutat, reményt sugároz, egyáltalán az életről beszél. Ami Erdődön volt, az a szépen szóló jelen és jövő, tehetséges fiatalokkal. Lelki szemekkel lehetett látni azt is, hogy a református templom előtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia össze is mosolyogtak, több mint száz magyar fiatalt láttak, értelmet és bölcsességet. A régiek elmúltak, semmiképpen sem értelmetlenül.

Részletes eredmény:

 1. Jankafalva (Érmellék)
 2. Mikola (Szatmár)
 3. Kraszna (Sziágy)
 4. Nagykágya (Érmellék)
 5. Szilágyborzás (Szilágy)
 6. Pécska-Pereg (Arad)
 7. Kispereg (Arad)
 8. Jákóhodos (Bihar)
 9. Erdőd (Szatmár)
 10. Szentleányfalva (Arad)
 11. Nagyvárad Velence (Bihar)
 12. Szárazberek (Szatmár)
 13. Pusztadaróc II. (Szatmár)
 14. Pusztadaróc I. (Szatmár)

Képek ITT

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Megújult templomunk külseje

Kisebb újítást végeztünk templomunk külsején. Köszönet érte azoknak, akik ebben segítettek! Így várták az erdődiek az V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó résztvevőit.

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

V. Kopácsi-Plakát

Plakat2

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Szabó Nicolas keresztelője és Isten vigasztaló, életadó ereje

2016. április 10-én megtartották az erdődi református gyülekezet első idei keresztelőjét. A gyülekezet ugyanakkor a vigasztalást is elkérte Istentől.

Rácz Ervin Lajos református lelkipásztor a hit életadó erejéről és a jó pásztortól kapott biztonságról szólt: „Azért mi is, akiket a bizonyságok ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,1-3) Jó, hogyha vannak körülöttünk fényes felhők, emberek, szülők, példaképek, akik ragyognak ránk. De jó, ha tudjuk azt is, hogy a felhők vannak, jönnek és mennek. Jobb, ha a hit elkezdőjére, Jézusra, az igazi fényre tekintünk, és azt követi életünk, aki akkor is lesz, ha a felhők tovaszállnak.

Több szomorú eseményre is emlékezett a gyülekezet ezen a vasárnapon: Kelemen Olga egy évvel ezelőtt, Balogh Enikő hat hete hunyt el, valamint az egyik gyülekezeti tag, Löchli Tünde római katolikus férje Löchli Norbert ezen a héten 31 évesen ment el a mindenélők útján. Isten vigasztalja az itt maradottakat!

A hirdetéseket követően az Atya, Fiú és Szentlélek Isten nevébe megkereszteltetett Szabó Nicolas. Nevének jelentése győztes. Fontos kérdés hangzott el a gyermek szüleihez és keresztszüleihez: Akarnak-e a győztes Jézushoz tartozni, és felé vezetni a gyermeket is? Isten óvja és vezesse életútját!

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!